Hiển thị 5 kết quả

Thẩm phán phán quyết Florida

Một hợp đồng nhiều năm gần đây cho máy bán vé tự động đã bị tuyên bố vô hiệu bởi một thẩm phán của Tòa án Quận Leon, người đã phán quyết rằng Xổ số Florida đã không đảm bảo được sự chấp thuận của pháp luật trước khi ký hợp đồng với IGT Global …