Hiển thị 21 kết quả

Lệnh dừng do Nhà Nigeria ban hành;

Ủy ban Ad-Hoc của Hạ viện Nigeria phụ trách điều tra hoạt động của các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông ở quốc gia châu Phi đã ra lệnh cho Ủy ban Điều tiết Xổ số Quốc gia (NLRC) ngừng mọi hợp đồng giữa các nhà cung cấp dịch vụ viễn …