Hiển thị 54 kết quả

Nod được đưa ra bởi hội đồng RI cho cuộc trưng cầu dân ý trên toàn tiểu bang về yêu cầu sòng bạc Newport

Trong khi cư dân của vùng nông thôn Tiverton trong khu vực Vịnh Đông của Rhode Island có thể bị phân biệt về việc liệu sòng bạc có mang lại lợi ích cho cộng đồng của họ hay không, họ nhất trí rằng quyết định nên được đưa ra bỏ phiếu trên toàn tiểu bang. …